Kup dowolny pojemnik Curver z linii Infinity
lub pojemnik na żywność Curver Smart
i zachowaj paragon
Zarejestruj się na stronie
www.curverkonkursy.pl i dokończ zdanie:
"Odliczamy dni do lata..."
Do wygrania atrakcyjne nagrody!
NAGRODA I STOPNIA
3 x zestaw ogrodowy
California 3 seater
NAGRODA II STOPNIA
10 x Skrzynka narzędziowa:
Cantilever Trio Organizer
NAGRODA III STOPNIA
20 x Zestaw (regał i pojemniki):
Cars

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY *

DANE UCZESTNIKA

ZAREJESTRUJ DOWÓD ZAKUPU

ZADANIE KONKURSOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Flamink sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zawidz Kościelny (09-226 Zawidz Kościelny) przy ul. Kwiatowej 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000594174, NIP 7761700683, adres e-mail do kontaktu: office@flamink.com.
2. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora są:
2.1. prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora polegający na przetwarzaniu danych osobowych Uczestników w celu należytego przeprowadzenia Konkursu „Odliczamy dni do lata”, w tym oceny odpowiedzi Uczestników na pytanie konkursowe, pozyskania dodatkowych informacji o Laureatach Konkursu celem ich nagrodzenia, nagrodzenia Laureatów Konkursu zgodnie z zasadami Konkursu, udzielenia odpowiedzi na pytania, pisma, zastrzeżenia, uwagi i reklamacje Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
2.2. obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym ciążący na Organizatorze wynikający z przepisów prawa podatkowego a także obowiązek podawania przez Organizatora autora odpowiedzi na pytanie konkursowe, jeżeli Uczestnik podał tę daną wynikający z przepisów prawa autorskiego (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), 2.3. prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie ochrony interesów Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników lub też dochodzenia swoich praw przez Organizatora w przypadku, gdyby okazało się, że Uczestnikowi nie przysługiwały niczym nieskrępowane autorskie prawa osobiste lub majątkowe do odpowiedzi na pytanie konkursowe, autorem odpowiedzi na pytanie konkursowe (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
3. Organizator udostępni dane Laureatów w postaci imienia i nazwiska, adresu do doręczenia Nagrody oraz numeru telefonu spółce kurierskiej: DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 2 (02-823 Warszawa), celem dostarczenia Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń Uczestników względem Organizatora, który to okres na dzień ogłoszenia Regulaminu wynosi 10 lat.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania a także w przewidzianych przez prawo okolicznościach prawo usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
6. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych wymaganych przez Organizatora, jeżeli chce wziąć udział w Konkursie „Odliczamy dni do lata” a Laureat jest zobowiązany do podania dodatkowych danych osobowych jeżeli chce otrzymać Nagrodę. Niepodanie danych osobowych skutkuje odpowiednio niemożnością udziału w Konkursie „Odliczamy dni do lata” lub niemożnością otrzymania Nagrody.
* wszystkie pola są wymagane